+48 577 178 302

Napisz do nas

Polityka Prywatności

Polityka prywatności ScandiShop.pl

 

Witaj! W sklepie internetowym ScandiShop.pl przykładamy ogromną uwagę do realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”).

W Polityce Prywatności dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i troszczymy się o Twoją prywatność.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cezary Kaczorowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CEZARY KACZOROWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cezary Kaczorowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 1231194602, Polna 35, 05-500 Żabieniec.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@scandishop.pl

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Przekazanie nam danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne m.in. w celu przeglądania naszej oferty, dokonania rejestracji w celu założenia konta, bądź dokonania zakupów w naszym sklepie oraz realizacji przez nas pozostałych celów przetwarzania danych, które zostały wyszczególnione i opisane w dalszej części niniejszej Polityki.

Jak chronimy Twoje dane?

Przykładamy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny. Prosimy Cię zatem abyś również zachował ostrożność!

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. zapewnienia funkcjonalności sklepu ScandiShop.pl i ułatwienia korzystania, a także w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) (szczegóły na temat wykorzystania plików cookies znajdziesz na końcu Polityki Prywatności)

 2. prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

 3. realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – w szczególności w celach związanych z marketingiem naszych usług - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją naszych pozostałych uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania łączącej Cię z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej poprzez akceptację Regulaminu sklepu ScandiShop.pl. a w przypadku dokonania zakupów w naszym sklepie i wystawienia faktury, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego (maksymalnie prawie 6 lat) w którym dokonano transakcji, z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane także przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli wyraziłeś dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz swojej zgody lub dopóki nie wypełnimy celu, dla którego dane zostały zebrane, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi szybciej.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Do Twoich danych mogą mieć dostęp podmioty wspierające nasze działania, w tym nasi podwykonawcy, dostawcy serwerów i firmy obsługujące te serwery, dostawcy systemów informatycznych na których dane są przetwarzane, a także kancelarie prawne, firmy consultingowe, ewentualnie firmy windykacyjne.  

Na podstawie RODO Twoje dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;

 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,

 • udzielisz nam na to zgodę.

 

Każdorazowo będziemy dążyć do tego, aby zakres ujawnianych danych tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy - co do zasady dane będą przez nas przetwarzane w Polsce. Mając na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców w zakresie realizacji wsparcia usług teleinformatycznych, infrastruktury informatycznej lub narzędzi marketingowych, możemy zlecić określone czynności lub zadania uznanym podwykonawcom działającym poza państwami będącymi członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co może skutkować przekazaniem Twoich danych poza EOG. W przypadku wystąpienia takiego transferu danych, transfer odbędzie się tylko i wyłącznie w oparciu o jeden z określonych przez RODO mechanizmów transferowych. Masz prawo do uzyskania informacji na temat występowania transferów, zastosowanych mechanizmów transferowych oraz stosowanych w tym zakresie zabezpieczeń.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje Ci także prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych, masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. W takim przypadku cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.Zmiany Polityki Prywatności

Jeśli dokonamy w przyszłości zmian w niniejszej Polityce, jej nowa wersja zostanie każdorazowo opublikowana na stronie ScandiShop.pl i będzie obowiązywać od daty jej ogłoszenia. Jeżeli dokonałeś rejestracji w naszym sklepie (a jeżeli nie, zachęcamy Cię do tego!), informacja o aktualizacji Polityki trafi również na Twój adres e-mail, wykorzystany podczas rejestracji w serwisie.

 

Pliki Cookies

W związku z zapewnieniem dostępu do sklepu ScandiShop.pl, gromadzimy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są urządzeniu, z którego korzystasz przy przeglądaniu naszego portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości sklepu ScandiShop.pl do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach ScandiShop.pl, np. uwierzytelniające pliki cookie; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • wydajnościowe” lub „statystyczne” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z ScandiShop.pl;

 • marketingowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Są to pliki rejestrujące unikalny identyfikator użytkownika do identyfikacji urządzenia powracającego na stronę. Identyfikator jest wykorzystywany do dostarczania profilowanych reklam.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie. Niemniej, w każdym przypadku przetwarzać będziemy tylko te pliki cookies, na przetwarzanie których wyraziłeś/aś zgodę po wejściu do naszego sklepu. Ponadto Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania preferencji cookies lub zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Instrukcje zmiany ustawień są dostępne pod adresem:

 

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl